Voorbede | WeidMijnLammeren

Voorbede

Wij zenden regelmatig gebedspunten per email.
Deze gebeds,- en nieuwsbrief is gratis.
U kunt zich opgeven via email op: info@weidmijnlammeren.org
Bij voorbaat van harte dank voor uw gebeden.

Leave a Reply