Kinderdagopvang | WeidMijnLammeren

Aan de Santopolderweg in Paramaribo-Zuid staat sinds 2011 een prachtig Kinderdagverblijf van de stichting Weid mijn lammeren.

Dagelijks worden er jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar opgevangen en verzorgd. Wij kunnen hier de kinderen uit de omgeving een mooie en veilige plek bieden. We hebben lieve leidsters in dienst die goed voor de kinderen zorgen en ze begeleiden in hun ontwikkeling. Er worden activiteiten verzorgd die gericht zijn op spreekvaardigheid, hun geestelijke welzijn en hun motoriek.

Dit alles in het belang van het jonge kind, zodat ze op kunnen groeien tot een gezonde volwassene die zich verantwoordelijk voelt en weet voor ons land Suriname! Er zijn 2 babygroepen voor de allerkleinsten. De baby’s kunnen een heerlijk dutje doen in de ledikantjes en spelen met babyspeelgoed. We draaien rustige muziek en proberen leuke spelletjes met ze te doen. Iedere dag worden de baby’s lekker gebaad en we nemen veel tijd voor het geven van voeding en verschoning.

Verder hebben we een paar klasjes met vrolijke peuters. We hebben veel materialen en spelletjes zodat we de peuters van alles kunnen leren. Er worden leuke liedjes gezongen en we doen veel activiteiten met de peuters.

Ook hebben we een paar groepen met peuters die zich gaan voorbereiden op de lagere school. Met hen worden gerichte activiteiten gedaan zoals handenarbeid, puzzelen en nog veel meer. Naast het Kinderdagverblijf staat een prachtige speeltuin waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Ook wordt er iedere dag een verse, gezonde maaltijd bereid.

Vanuit het dagverblijf kunnen we kwetsbare gezinnen ook ondersteuning bieden bij de opvoeding. Dankzij een speciaal fonds ontvangt een kleine groep kinderen uit arme gezinnen maandelijks Pro Deo opvang ( zonder ouderbijdrage). Dit is voor ons mogelijk gemaakt dankzij de hulp van trouwe sponsors.