Januari 2014 Nieuwsbrief | WeidMijnLammeren

Januari 2014 Nieuwsbrief

Telkens opnieuw vinden we het een enorm voorrecht om overwinningen, strijd en gebedspunten met jullie te mogen delen. Alleen als eenheid kunnen we geestelijke doorbraken forceren en kinderzielen winnen voor Gods koninkrijk.

In de bijlage het laatste Weid Mijn Lammeren Nieuws. Het is de allereerste editie van 2014 die we namens ons team met blijdschap aan jullie presenteren.

De Here Jezus zelf heeft in zijn laatste woorden aan zijn discipelen beloofd dat Hij met ons is en zal zijn tot het einde. Dit nieuwe jaar verwachten we daarom voor het kinder,- en tienerwerk ;groei, vrucht en Gods duidelijke leiding in alles. Veel leesplezier!

Gado blessi yu.

WMLaatste-Nieuws-Januari-2014

Leave a Reply