Help mee! | WeidMijnLammeren

Ondersteuning

Bedankt voor uw hulp!

Stichting Weid Mijn Lammeren zet zich in voor het welzijn van in het bijzonder kwetsbare kinderen. De stichting draait een gospelshop en kopieerservice om inkomsten te genereren. Deze inkomsten zijn niet kostendekkend. De gebeden, hulp en financiën van bewogen kindervrienden zijn onmisbaar voor de voortgang van dit werk.

Donaties kunnen worden overgemaakt op het:
bankrekeningnummer: Giro 2047678 /Banknr 47.51.50.880
tnv. St. Zending en Gemeente onder vermelding van “003-WML”.

Jaarverslagen worden op verzoek verzonden naar donateurs.

Vrijwilligers/Stagiares
Wilt u kinderen helpen? Dat kan zeker. Vrijwilligers zijn nodig voor: Evangelisatie(zending), Kinderpastoraat , Kinderdagopvang, Huiswerkbegeleiding, Voorlichting, Schoonmaak, schilder en kluswerkzaamheden en Uitleenservice.