WBlankenberg | WeidMijnLammeren

September 2014 Nieuws

Dag Lezer, de laatste tijd worden we gehinderd door het uitvallen van de elektriciteit. Vanwege een landelijk energietekort worden gebieden beurtelings uitgeschakeld. Lastig. Normaal hebben we immers al af en toe van die black outs. In Suriname wordt de elektriciteit geleverd via houten masten in de lucht. Bij een blikseminslag of aanrijding tegen een paal is het alweer raak. Dan […]

WMLaatste Nieuws Mei 2014

Beste Kindervriend, uw betrokkenheid, en onmisbare gebeden maken onze actviteiten en hulpverlening door Gods genade dagelijks mogelijk. Lees in het WMLaatste nieuws over o.a. de laatste Gebedsdag voor Kinderen, Gospeltruckactiviteit, en recente paasworkshop. Een fijne dag toegewenst!

Maart 2014

Trouw is een schitterende en soms zelfs raadselachtige eigenschap. Het maakt dat mensen blij enorme offers brengen. Als we in de Bijbel kijken naar het leven van Jonathan dan komt ongetwijfeld het woord trouw in onze gedachten. Want of het nu ging om de relatie met zijn vader, zijn bezittingen, of zelfs zijn eigen troonopvolging, alles gaf Jonathan uit eigen […]

Januari 2014 Nieuwsbrief

Telkens opnieuw vinden we het een enorm voorrecht om overwinningen, strijd en gebedspunten met jullie te mogen delen. Alleen als eenheid kunnen we geestelijke doorbraken forceren en kinderzielen winnen voor Gods koninkrijk. In de bijlage het laatste Weid Mijn Lammeren Nieuws. Het is de allereerste editie van 2014 die we namens ons team met blijdschap aan jullie presenteren. De Here […]

Voorbede

Wij zenden regelmatig gebedspunten per email. Deze gebeds,- en nieuwsbrief is gratis. U kunt zich opgeven via email op: info@weidmijnlammeren.org Bij voorbaat van harte dank voor uw gebeden.

Trainingen & Voorlichting